Miracle May 2021

Vidare till hillsong.se

MM-logo-stacked-white
Vi vill stå i tro för ett mirakel tillsammans med dig! Fyll i ditt böneämne nedan.
Godkännande av hantering av personuppgifter. De uppgifter som du lämnar in kommer att behandlas av pastorer, förbönsteam och IT Hillsong.
Psalm 66:5
"Kom och se vad Gud har gjort, hans väldiga gärningar för människobarn."
Godkännande av hantering av personuppgifter. De uppgifter som du lämnar in kommer att behandlas av pastorer, förbönsteam och IT Hillsong.
Vi tror på kraften i att be för varandras böneämnen, därför kan du under maj månad få bli någons Prayer Partner.

PRAKTISKT
> Det betyder att du vill stå i tro för en annan persons mirakel. Att du ber för det böneämnet varje dag under maj månad.

> Vi kommer att skicka en persons behov till dig. Av integritetsskäl kommer du som Prayer Partner inte att få reda på namn eller kontaktuppgifter till personen du ber för.

> Att vara någons Prayer Partner är ett vackert uttryck för att visa att vi bryr oss om varandra och att kyrka är familj.
Godkännande av hantering av personuppgifter. De uppgifter som du lämnar in kommer att behandlas av pastorer och IT Hillsong.
Hillsong Kids - Vi vill be och stå i tro tillsammans med dig!

På Kids kan du varje söndag under maj sätta upp ditt böneämne på en Miracle Wall. När du skickar in ditt böneämne här ser vi också till att fästa det på en av våra Miracle Walls.
Godkännande av hantering av personuppgifter. De uppgifter som du lämnar in kommer att behandlas av pastorer, förbönsteam och IT Hillsong.